Zpět na základnu

Naše mise

Chceme zamezit plýtvání talentem a ukázat, že i v naší zemi můžeme dělat projekty na té nejvyšší technologické úrovni.

Pracujeme s mladými lidmi ve věku 15-26 let

Pomáháme jim najít jejich talent, společně jej rozvíjíme a následně podporujeme nápady s kterými přicházejí.

Zpět mezi technologické premianty

Školy dnes soupeří se sociálními sítěmi, videohrami a Netflixem. Je to souboj, který nemohou vyhrát. Je na čase opustit myšlenku, že škola je hlavním informačním zdrojem. Kdo se dnes ve světě vědy a techniky spokojí se svými vědomostmi je do pár měsíců překonán.

Jak mladí jsou inovátoři?

Pracujeme se studenty již od jejich 15 let, někteří pracují i na velkých projektech pro nemocnice, banky či automobilky. Jak je to možné? 
V našem oboru je často diplom jenom papír a věk jenom číslo.

Zuckerberg - 19 let
Facebook
Jobs - 21 let
Apple
Gates - 19 let
Microsoft
Lukačovič - 22 let
Seznam
Průša - 19 let
PrusaResearch

Vzdělávací systém nestíhá dynamiku rozvoje IT

Věříme, že vzdělávací systém naší země má produkovat rozdílové hráče. Reagujeme na systémové problémy tuzemského technického vzdělávání: Nedostatečná kompetenční připravenost absolventů, nedostatečná odborná připravenost absolventů, nízký zájem o studium, nízká aplikovatelnost.

Aplikované vzdělávání

Existují mladí studenti, talentovaní vývojáři, kteří programují do “šuplíku” a po večerech skládají zboží v supermarketu. Na druhé straně jsou studenti, kteří v 16 letech nabyli pocitu, že škola je pro ně zbytečná, protože jim první zaměstnavatel nabídnul jednou tak větší hodinovou mzdu než jejich učiteli. Akademie je tu proto, aby podobným situacím předcházela, aby moderovala vztah mezi studenty, školou a byznysem.

Naše pravidla

1

Spolek se zavazuje postupovat tak, aby přispíval k zvyšování kvality a morálních hodnot svých členů, jakož i celé společnosti a podporoval společenské hodnoty a konvence moderní demokratické společnosti.

2

Spolek se při své činnosti zavazuje dodržovat příslušné právní předpisy, jakož i své vlastní interní předpisy.

3

Spolek se zavazuje dodržovat právní předpisy garantující členům takové pracovní podmínky a prostředí, které umožňují bezpečný výkon práce, včetně předcházení stresu spojeného s prací. I proto nabízí členům přístup k informacím o zásadních změnách ve struktuře, fungování a aktivitách Spolku. Činí tak především prostřednictvím kanálů interní komunikace, jakými jsou například e-mailové zprávy.

4

Podobně Spolek přistupuje k dělbě práce v rámci pracovních skupin. Kdy veškeré činnosti Spolku jsou podřízené vzdělávání člena. Na prvním místě stojí vždy dlouhodobá snaha o zvýšení odborných kompetencí členů a jejich další vzdělávání.

5

Zadavatelé projektů z řad řadových členů Spolku jsou oprávněni zadávat, úkolovat a kontrolovat jednotlivé akademické členy – řešitele projektů pouze prostřednictvím za tímto účelem vytvořených orgánů a procesů Spolku.

6

Spolek dbá o dobré duševní i fyzické zdraví a celkové blaho akademických členů (well-beeing). Spolek zaručuje vhodné časové rozvržení požadované práce řešitelů – akademických členů. Nikdy nepřiděluje řešiteli takovou práci, která by mohla bránit jeho komplexnímu rozvoji, ovlivnit jeho schopnost dále studovat příslušnou vzdělávací instituci, či narušovala jeho další povinnosti.

7

Spolek zohledňuje obsahovou stránku práce řešitelů – akademických členů s ohledem na jejich individuální vlastnosti, věk, společenské hodnoty a konvence. Spolek vždy odmítne zadání se závadným obsahem.

8

Spolek dbá o adekvátní finanční i nefinanční ohodnocení práce jednotlivých akademických členů na projektech a ochranu jejich přirozených zájmů a práv, zejména práv duševního vlastnictví.

9

Blaho členů je obecným cílem spolku, který si kromě formálních cílů klade za cíl vytvořit komunitu akademických členů Spolku - aktivních studentů, žáků a učitelů, kteří v rámci praktického vzdělávání pracují na konkrétních projektech ve prospěch veřejných institucí nebo členů Spolku z řad právnických osob.

10

Svou práci vykonávají všichni členové podle svých nejlepších znalostí a schopností, s maximální mírou profesionality, slušnosti i vstřícnosti k třetím stranám a ochotou.

Partneři

Partnerské školy